Rådgivarregistret

InsureSecs rådgivarregister finns till för dig som vill kunna kontrollera att den som ger råd om dina försäkringar har rätt kunskap och kompetens, så att du kan känna dig trygg i ditt val av försäkringsrådgivare.

Här listas rådgivare som efter att de godkänts på ett omfattande kunskapstest också beviljats licens eller certifikat. Varje år måste kunskaperna uppdateras vilket kontrolleras med ett årligt uppföljande kunskapstest.

Licens och certifikat är ett bevis på att den person du träffar har aktuell kunskap inom sitt område och därför kan bistå med goda råd om ditt försäkringsskydd, så att du kan göra välgrundade val och trygga investeringar.

Lär dig mer

Licenser och certifikat

Vad är InsureSec?

Följande försäkringsföretag ställer krav på att deras försäkringsdistributörer ska vara licensierade eller certifierade av InsureSec
Vill ditt företag visa er logga som kravställare på InsureSecs hemsida? Kontakta InsureSec