Rådgivarregistret

InsureSecs licenser och certifikat

Försäkringsrådgivare och distributörer arbetar med att lägga fram eller föreslå försäkringsavtal, bistå vid förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal eller ingå försäkringsavtal för kunds räkning. För att få arbeta som försäkringsdistributör och rådgivare krävs bland annat att man omfattas av tillstånd från Finansinspektionen.

InsureSec har kunskapstester för liv-, sak- och personskadeförsäkring samt för investeringsrådgivning och ledningsfunktioner inom försäkringsföretag. För att få licens behöver man både skriva ett kunskapstest hos InsureSec och uppfylla de krav som ställs för licens hos InsureSec. InsureSecs test kontrollerar bland annat rådgivarens kunskap om dess roll och ansvar, ekonomi, juridik och rådgivarens inriktning.

Fullständiga kunskapskrav finner du här

För att beviljas licens behöver man omfattas av tillstånd för försäkringsförmedling och ingå ett avtal med InsureSec om att följa lagar, regler och god försäkringsförmedlingssed. Om personen bryter mot något av detta riskerar hen att uteslutas från InsureSec och därmed också förlora sin licens vilket kan ge allvarliga konsekvenser för försäkringsförmedlarens yrkesverksamhet. På så sätt kan du vara säker på att den som återfinns i InsureSecs rådgivarregister är en skötsam och kompetent rådgivare. Om du har synpunkter på den rådgivning du mottagit från en licenshavare kan du kontakta InsureSec och du får på så vis ett utökat kundskydd.

Information om branschreglering
Anmäl regelöverträdelse

För att beviljas certifikat hos InsureSec behöver man avlagt grundläggande kunskapstest inom det område som certifikatet berör och årligen uppdatera sina kunskaper via ett uppföljande kunskapstest. En certifikatinnehavare omfattas inte av InsureSecs branschreglering. Om du har synpunkter på den rådgivning du mottagit från en certifierad rådgivare kan du vända dig till klagomålsansvarig på försäkringsföretaget.

Licens eller certifikat
Livförsäkring
Innehåll
 • Försäkringsdistributörens roll och ansvar
 • Juridik
 • Familjerätt
 • Ekonomi
 • Internationell försäkring
 • Lagstadgad försäkring
 • Försäkring enligt kollektivavtal
 • Individuell personförsäkring
 • Försäkringsformer
 • Livförsäkringsteknik
 • Regler om värdepappersfonder och om alternativa investeringsfonder
Licens eller certifikat
Sakskadeförsäkring - Generalist
Innehåll
 • Försäkringsdistributörens roll och ansvar
 • Juridik
 • Ekonomi
 • Internationell försäkring
 • Risk management
 • Återförsäkring
 • Försäkringsprodukter
Licens eller certifikat
Sakskadeförsäkring - Specialist
Innehåll
 • Försäkringsdistributörens roll och ansvar
 • Juridik
 • Ekonomi
 • Internationell försäkring
 • Risk management
 • Återförsäkring
Licens eller certifikat
Personskadeförsäkring
Innehåll
 • Juridik
 • Ekonomi
 • Försäkringsprodukter
Licens eller certifikat
Investeringsrådgivning
Innehåll
 • Investeringsrådgivarens roll och ansvar
 • Branschpraxis
 • Finansmarknaderna
 • Finansiella instrument och tjänster
 • Uppförande och investerarskyddregler vid investeringsrådgivning
 • Juridik
 • Ekonomi
Licens eller certifikat
Ledningsfunktion Livförsäkring
Innehåll
 • Försäkringsdistributörens roll och ansvar
 • Juridik
 • Styrelsens ansvar
 • Ekonomi
 • Internationell försäkring
Licens eller certifikat
Ledningsfunktion Sakskadeförsäkring
Innehåll
 • Försäkringsdistributörens roll och ansvar
 • Juridik
 • Styrelsens ansvar
 • Ekonomi
 • Internationell försäkring
 • Risk management
 • Återförsäkring