Om InsureSec

InsureSec är ett branschregleringsorgan som ägs av Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM). Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd, kriterier för kompetens och kunskapstester syftar InsureSecs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige. Kort sagt ser vi till att försäkringarna som distribueras är schyssta.


Vi tryggar rådgivningen

Vi vill främja en sund konkurrens på lika villkor, motverka osund rådgivning/försäljning och bidra till ökad transparens i frågor om försäkringsdistributörens kunskap och kompetens, dokumentation från förmedlingstillfället och ersättningen för förmedlingen. Vår verksamhet beslutas av styrelsen och är avgiftsfinansierad. Det innebär att vi har de avgifter som krävs för att kunna genomföra vårt uppdrag på bästa sätt.

Att omfattas av InsureSecs branschreglering är frivilligt och det finns inga lagkrav på att omfattas av InsureSecs branschreglering eller att ha licens eller certifikat från InsureSec. InsureSecs branschreglering baseras på frivilliga avtal mellan försäkringsförmedlaren och InsureSec.