Rådgivarregistret

Pontus Ekman

RÅDGIVARE
Verksamhetsområde
LUND
Telefon
046 14 25 80
E-post
pontus@pontusekman.se
Anslutna arbets-/uppdragsgivare
Tillhör förmedlarorganisation

Licenser

Licens
Livförsäkring
Innehåll
 • Försäkringsdistributörens roll och ansvar
 • Juridik
 • Familjerätt
 • Ekonomi
 • Internationell försäkring
 • Lagstadgad försäkring
 • Försäkring enligt kollektivavtal
 • Individuell personförsäkring
 • Försäkringsformer
 • Livförsäkringsteknik
 • Regler om värdepappersfonder och om alternativa investeringsfonder
Pontus har avlagt grundläggande kunskapstest inom Livförsäkring och visar årligen sina kunskaper via ett uppföljande kunskapstest. Pontus omfattas av InsureSecs branschreglering vilket innebär att Pontus är skyldig att följa InsureSecs regelverk och omfattas av en lämplighetsprövning för att erhålla licens. Du som kund kan kontakta InsureSec om du har synpunkter på den rådgivning du mottagit från Pontus och får på så vis ett utökat kundskydd.
Läs mer om InsureSecs branschreglering.
Licens
Personskadeförsäkring
Innehåll
 • Juridik
 • Ekonomi
 • Försäkringsprodukter
Pontus har avlagt grundläggande kunskapstest inom Personskadeförsäkring. Pontus omfattas av InsureSecs branschreglering vilket innebär att Pontus är skyldig att följa InsureSecs regelverk och omfattas av en lämplighetsprövning för att erhålla licens. Du som kund kan kontakta InsureSec om du har synpunkter på den rådgivning du mottagit från Pontus och får på så vis ett utökat kundskydd.
Läs mer om InsureSecs branschreglering.
Licens
Avancerad rådgivning
Pontus har avlagt grundläggande kunskapstest inom Avancerad rådgivning. Pontus omfattas av InsureSecs branschreglering vilket innebär att Pontus är skyldig att följa InsureSecs regelverk och omfattas av en lämplighetsprövning för att erhålla licens. Du som kund kan kontakta InsureSec om du har synpunkter på den rådgivning du mottagit från Pontus och får på så vis ett utökat kundskydd.
Läs mer om InsureSecs branschreglering.